LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vestiging rechten van erfpacht en opstal (art. 5:118a BW)

Vestiging rechten van erfpacht en opstal

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juni 2021

1 Vestigen van een recht van erfpacht of opstal op een appartementsrecht

Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars een recht van erfpacht- en een recht van opstal vestigen op het gedeelte van de onroerende zaak dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt (art. 5:118a BW). Gelet op art. 5:106 BW kan niet alleen een appartementsrecht van eigendom met een recht van opstal- of erfpacht bezwaard worden, maar ook een in appartementsrechten gesplitst recht van opstel of erfpacht.

Een recht van opstal kan alleen zonder medewerking worden gevestigd op gebouwen, werken of beplantingen (zie ook art. 5:101 BW) die nieuw zijn aangebracht. Betreft het bestaande gebouwen, werken of beplantingen, dan is de medewerking van alle appartementseigenaren vereist.

Door het vestigen van een recht van erfpacht blijft de bloot eigenaar lid van de vereniging van eigenaren. De bevoegdheden en verplichtingen die daaruit voortvloeien kunnen echter in beginsel worden uitgeoefend door de erfpachter (zie hierna ten aanzien van stemrecht). 

In de akte van vestiging van het betreffende recht moet worden bepaald in hoeverre de gerechtigde naast de appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het appartementsrecht verschuldigde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.