LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verzorging en opvoeding verplicht (stief)ouders (art. 1:404 - 1:408 BW)

Verzorging en opvoeding verplicht (stief)ouders

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 november 2021
De redactie

1 Algemeen

Ouders en stiefouders hebben een onderhoudsplicht (zie ook art. 1:392 lid 1 BW). Ouders en stiefouders moeten naar draagkracht in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige (stief)kinderen voorzien, art. 1:404 BW. Een stiefouder is alleen verplicht gedurende zijn huwelijk of zijn geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner (art. 1:395 BW). Mocht iemand draagplichtig zijn voor het levensonderhoud van kinderen geboren uit verschillende relaties, terwijl zijn draagkracht onvoldoende is om aan die verplichting volledig te kunnen voldoen, dan is het onjuist om te veronderstellen dat die verschillende gevallen altijd gelijk behandeld zouden moeten worden. Van belang is namelijk de behoefte van dat kind/de kinderen en of de andere ouder ook onderhoudsplichtig is; dit hangt af van de hoogte van diens inkomen. De draagkracht van de andere ouder en de behoefte van de andere kinderen is aldus van invloed op de berekening van de hoogte van de draagkracht in een individueel geval (Hoge Raad 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:314). Verder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het kindgebonden budget niet meetelt bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar wel bij de vaststelling van de draagkracht van de ouder (Hoge Raad 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.