LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (art. 284 - 313 Fw)

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Faillissementsrecht, Schuldsanering (WSNP) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Indien een natuurlijk persoon redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of in een toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen, kan hij de Rechtbank verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken (art. 284 Fw). De rechter zal het verzoek alleen toewijzen indien wordt voldaan aan de drie toelatingseisen, genoemd in art. 288 lid 1 Fw. Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling moet worden afgewezen, indien sprake is van een van de vier afwijzingsgronden in art. 288 lid 2 Fw.

Het doel van de schuldsanering is het tegengaan dat een natuurlijk persoon die in een problematische financiële situatie is terechtgekomen, altijd door schulden zal worden achtervolgd. Als een schuldenaar wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling en voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden, eindigt de schuldsanering met het niet langer opeisbaar zijn van eventuele nog openstaande schulden die dateren van voor de toepassing van de schuldsanering. Het niet langer opeisbaar zijn van openstaande schulden wordt aangeduid als 'schone lei'.

2 Verzoek (art. 284 Fw)

2.1 Niet kunnen voortgaan met betalen van schulden

Een natuurlijke persoon kan verzoeken om toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.