LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vervallen uiterste wilsbeschikking (art. 4:47 BW)

Vervallen uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 juli 2022

Art. 4:47 BW gaat over het vervallen van een uiterste wilsbeschikking. De uiterste wilsbeschikking vervalt in beginsel zonder dat daar een andere beschikking voor in de plaats mag worden gesteld, indien de uitvoering van de uiterste wilsbeschikking blijvend onmogelijk is geworden als gevolg van een vóór het overlijden van de erflater ingetreden omstandigheid. 

De uiterste wilsbeschikking vervalt niet indien de wet het tegendeel bepaalt - een voorbeeld hiervan is art. 4:51 BW - of indien uit de beschikking zelf is af te leiden dat de erflater die andere uiterste wilsbeschikking zou hebben gemaakt wanneer hij kennis had genomen van de onmogelijkheid. Dit wordt ook wel 'aanvulling' genoemd. Aanvulling komt pas aan de orde als uitleg niet leidt tot een uitvoerbare beschikking. In de parlementaire geschiedenis wordt het volgende voorbeeld van aanvulling gegeven: wanneer A na B tot een goed krachtens fideï-commissaire substitutie (ofwel 'tweetrapsmaking') geroepen wordt en de bezwaarde voor de erflater is overleden, kan op grond van de klaarblijkelijke bedoeling van de erflater de als verwachter aangewezene als onmiddellijke erfgenaam worden beschouwd. 

Een negatieve uiterste wilsbeschikking, zoals een onterving of een in de legitieme stelling, mag men niet door aanvulling uitbreiden tot de nakomelingen van de onterfde persoon of de legitimaris. Is het de bedoeling ook diegenen te onterven of in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.