LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vertegenwoordiging van NV (art. 2:130 BW)

Vertegenwoordiging van NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De NV neemt als rechtssubject deel aan het economisch verkeer. Daarbij wordt zij vertegenwoordigd door haar bestuurders.

De vertegenwoordiging van de NV is gebaseerd op een systeem dat rust op twee hoofdregels. De eerste hoofdregel is van dwingend recht en houdt in dat het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd is, tenzij uit de wet anders voortvloeit (art. 2:130 lid 1 BW). De tweede hoofdregel is van aanvullend recht en komt neer op een individuele en zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid voor iedere bestuurder (art. 2:130 lid 2 BW). Op de tweede hoofdregel kunnen in de statuten uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat een bestuurder uitsluitend samen met een andere bestuurder of met een ander vertegenwoordigingsbevoegd is. Hierin zijn veel variaties mogelijk. Statutaire beperkingen die dus op wettelijke bepalingen zijn gebaseerd, kunnen aan derden worden tegengeworpen.

2 Onbeperkt en onvoorwaardelijk

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Zo is het onmogelijk om te bepalen dat een bestuurder slechts vertegenwoordigingsbevoegd is tot een bepaald bedrag of slechts voor bepaalde rechtshandelingen. Als een bestuurder tezamen met een niet-bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd is, zijn zij tezamen steeds onbeperkt en onvoorwaardelijk bevoegd. Zelfs als de vertegenwoordigingsbevoegdheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.