LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vertegenwoordiging van BV (art. 2:240 BW)

Vertegenwoordiging van BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 november 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

De besloten vennootschap neemt als rechtssubject deel aan het economisch verkeer. De vertegenwoordigers van de rechtspersoon verrichten rechtshandelingen. De vennootschap wordt door deze rechtshandelingen gebonden. De vertegenwoordiging van de rechtspersoon is niet geregeld in de algemene bepalingen van Boek 2 BW, maar wordt geregeld in de bepalingen per rechtspersoon.

Dit onderdeel heeft betrekking op doorlopende, niet-incidentele, vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rechtspersoon.

2 Vertegenwoordiging door het bestuur

De hoofdregel luidt dat het bestuur de besloten vennootschap vertegenwoordigt, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit (art. 2:240 BW). Deze regel is van dwingend recht. Daarnaast is iedere bestuurder individueel en zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd (art. 2:240 lid 2 BW). Deze regel is van aanvullend recht. Op deze regel kunnen in de statuten uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat een bestuurder alleen samen met een andere bestuurder of met een ander, niet-bestuurder, bevoegd is. Hierin zijn veel variaties mogelijk.  

De bestuurders zijn geen gevolmachtigden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid bestaat op grond van de wettelijke en statutaire bepalingen van de rechtspersoon. Het is echter wel mogelijk dat de bestuurder gevolmachtigde is voor het verrichten van een rechtshandeling die buiten zijn eigen statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt. De bestuurder kan dan worden gevolmachtigd door het bestuur. In dat geval zijn de regels van volmacht (art. 3:60 BW e.v.) van toepassing. De desbetreffende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.