LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verschrijvingen en kennelijke misslagen in akte (art. 45 WNA)

Verschrijvingen en kennelijke misslagen in akte

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 maart 2022
De redactie

1 Algemeen

Uit art. 45 lid 1 WNA vloeit voort dat geen wijzigingen meer in de akte mogen worden aangebracht na ondertekening daarvan. Op deze regel wordt een uitzondering gegeven in art. 45 lid 2 WNA. Volgens die bepaling is de notaris bevoegd kennelijke schrijffouten en kennelijke misslagen in de tekst van een akte ook na het verlijden daarvan te verbeteren door een proces-verbaal van verbetering (ook wel een proces-verbaal van rectificatie genoemd) op te stellen. In die akte behoeft geen partijverklaringen te worden opgenomen.

Kennelijke schrijffouten en kennelijke misslagen worden ook wel clerical errors (administratieve fouten) genoemd. Uit het woord 'kennelijk' blijkt dat het objectief duidelijk moet zijn dat het om een schrijffout of misslag gaat. Het moet derhalve voor iedereen direct duidelijk en kenbaar zijn dat een misslag is gemaakt. Bij twijfel daarover dient de notaris zich terughoudend op te stellen. 

Door de verbetering mag de akte geen andere inhoud krijgen (Kamerstukken II 1993/94, 23706, nr. 3, p. 40). In een casus bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad (1 juni 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BR2794) was in de hypotheekakte de volgende zinsnede opgenomen: '(…) tot zekerheid voor de betaling blijkens haar administratie van [ontbrekend woord] voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur.’ De notaris had ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.