LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening ten huwelijk aangebracht vermogen (art. 1:133 BW)

Verrekening ten huwelijk aangebracht vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 maart 2017
mr. dr. M.R. Kremer

1 Tijdens de verrekenplicht verkregen inkomsten en/of vermogen

Art. 1:133 lid 2 BW bepaalt dat de verplichting tot verrekening uitsluitend betrekking heeft op inkomsten die of op vermogen dat de echtgenoten tijdens het bestaan van deze verplichting hebben verkregen. Indien in voorhuwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding is overeengekomen, wordt in beginsel tijdens het huwelijk verworven onverteerde inkomsten/vermogen in de verrekening gebracht.

2 Ten huwelijk aangebracht vermogen verrekenen?

Ten huwelijk aangebracht vermogen lijkt niet in de verrekening te worden betrokken vanwege de bewoordingen van art. 1:133 lid 2 BW (‘tijdens het bestaan van deze verplichting hebben verkregen’). De Hoge Raad (10 juli 2009, nr 07/12242, LJN BI4387) heeft echter bepaald dat ook aangebracht vermogen in de verrekening kan worden betrokken, zie ook art. 1:136 lid 1 BW. In dit geval betrof het een door de man vòòr het huwelijk verkregen woning die niet belast was met een hypothecaire lening. Tijdens het huwelijk werd de woning verbouwd. Deze verbouwing werd (indirect) gefinancierd met niet-verrekend onverteerd inkomen. De woning diende volgens de Hoge Raad in de verrekening te worden betrokken, doch niet de waarde van de woning tot aan het moment van de verbouwing. Voor een andere uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot voorhuwelijks vermogen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.