LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening saldo (art. 1:141 BW)

Verrekening saldo

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 maart 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:141 BW is alleen van toepassing op periodieke verrekenbedingen. Indien in een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk niet is verrekend, blijft de verrekenplicht over dat tijdvak in stand en strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet is verrekend, alsmede over de vruchten daarvan. Art. 1:141 lid 1 BW houdt een codificering in van constante jurisprudentie sinds de uitspraak van de Hoge Raad 15 februari 1985, NJ 1985/885 (brondocument niet beschikbaar). Als een echtgenoot door belegging van niet verrekende overgespaarde inkomsten een vermogensvermeerdering heeft gerealiseerd, zorgt deze regeling ervoor dat de andere echtgenoot in deze vermogensvermeerdering meedeelt. Ook de situatie dat sprake is van vermogensvermindering als gevolg van belegging van niet verrekende overgespaarde inkomsten komt voor. Een voorbeeld van een dergelijk geval waarin een van de echtgenoten geld van de en/of-rekening heeft gebruikt om te beleggen met verliesgevend resultaat, in relatie tot een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, is de uitspraak van Hof Den Haag 22 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2143.

Ook ongehuwd samenwoners kunnen een periodiek verrekenbeding overeenkomen. In de uitspraak van Rechtbank Noord Nederland van 1 juli 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:6340), oordeelde de Rechtbank dat art. 1:141 BW niet analoog kan worden toegepast bij een niet uitgevoerd periodiek ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.