LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekenbeding en ondernemingswinst (art. 1:141 BW)

Verrekenbeding en ondernemingswinst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Partijen definiëren zelf in huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden in verband met een periodiek verrekenbeding wat zij onder inkomsten begrijpen.

Indien inkomsten worden gedefinieerd als 'inkomen uit arbeid' zal in geval van een echtgenoot die tevens bestuurder van een BV/NV is, daaronder in beginsel alleen diens salaris te verstaan zijn. Ontvangen dividenden zijn namelijk inkomsten uit vermogen. Niet door de BV/NV uitgekeerde winsten (de zogenaamde 'opgepotte' winsten) vormen vermogen en vallen evenmin onder 'inkomen uit arbeid.'

Winsten uit onderneming worden in beginsel in de verrekening van onverteerde inkomsten betrokken, als het overeengekomen periodieke verrekenbeding ook ondernemingswinsten omvat, zie art. 1:141 lid 4 BW. Anders dan 1:141 lid 1 BW suggereert is ook voldoende dat het verrekenbeding impliciet ondernemingswinsten omvat. Zie hierna ook Expliciete en impliciete verrekening ondernemingswinsten en art. 1:141 lid 4 BW.

2 Ondernemingswinst, zeggenschap en periodieke verrekening, art. 1:141 lid 4 BW

Het bevoegde orgaan van de BV/NV bepaalt de bestemming van de ondernemingswinst. Het gedeelte van de winst dat niet wordt bestemd voor uitkering aan de echtgenoot-dga blijft achter als eigen vermogen van de BV/NV en blijft in beginsel op deze wijze buiten het periodieke verrekenbeding. Art. 1:141 lid 4 BW bepaalt daarom dat indien een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.