LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichtingen van de verhuurder (art. 7:203 - 7:211 BW)

Verplichtingen van de verhuurder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 augustus 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Hoofdverplichting van de verhuurder

De hoofdverplichting van de verhuurder is het verhuurde ter beschikking te stellen aan de huurder overeenkomstig de huurovereenkomst. Hierdoor voldoet de verhuurder aan de verplichting tot het in gebruik geven van het gehuurde (art. 7:201 BW) gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Deze verplichting gaat niet verder dan voortvloeiende uit de huurovereenkomst. De verhuurder mag de huurder gedurende de huurperiode niet hinderen in zijn gebruik. Uit Hof Den Bosch 2 juli 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:2740) blijkt dat het niet alleen gaat om het feitelijk genot, maar ook een genot dat niet in strijd is met het overeengekomen gebruik (doe-het-zelf-APK-garage). Omdat het bestemmingsplan dit gebruik niet mogelijk maakte, was de huurder de overeengekomen huur niet verschuldigd.

2 Gebreken

De verhuurder dient het verhuurde zonder gebreken ter beschikking te stellen aan de huurder. De gebrekenregeling is uitgewerkt in art. 7:206-7:210 BW. Ook hier echter doet de gelaagde structuur van het BW zich gelden. De regeling in art. art. 7:206-7:210 BW vormt een aanvulling op die van de Boeken 3 en 6 BW (vgl. art. 7:205 BW). In art. 7:204 lid 2 BW wordt het begrip 'gebrek' omschreven. Kort gezegd komt het er op neer, dat van een gebrek sprake is als de huurder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.