LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichtingen van de koper (art. 7:26 - 7:30 BW)

Verplichtingen van de koper

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 december 2021

1 Betaling koopprijs

1.1 Algemeen

De hoofdverplichting van een koper is de betaling van de koopsom (art. 7:26 lid 1 BW). Dit is een geldschuld waar art. 6:111 e.v. BW op van toepassing zijn. Art. 7:26 BW is van regelend recht, dus afwijking hiervan is mogelijk. In het geval dat bij algemene voorwaarden ten nadele van deze wettelijke regeling wordt afgeweken, is dat beding onredelijk bezwarend (art. 7:6 lid 2 BW) en daarom vernietigbaar (art. 6:233 BW). Volgens art. 7:26 lid 2 BW moet een betaling tegelijk met en op dezelfde plaats als de levering geschieden. Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

1.2 Onroerende zaken

Art. 7:26 lid 3 BW is vooral van belang voor de koop van onroerende zaken. Als voor de eigendomsoverdracht een notariële akte vereist is met inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers, dient de koopprijs voor de ondertekening van de akte uit de macht van de koper te zijn en pas na de inschrijving in de macht van de verkoper te worden gebracht. De koopsom moet dus ten tijde van het ondertekenen van de akte op de kwaliteitsrekening van de notaris staan (art. 25 Wna). Het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.