LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 WNA)

Ministerieplicht en dienstweigering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 augustus 2022
De redactie

1 Verplichting verrichting werkzaamheden

Art. 21 lid 1 Wna verplicht de notaris de hem bij of krachtens de wet opgedragen of de door een partij verlangde werkzaamheden te verrichten. Hij dient zijn dienst evenwel te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de van hem verlangde werkzaamheid leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft (art. 21 lid 2 Wna). 
De Kamer voor het notariaat Amsterdam (23 maart 2021, ECLI:NL:TNORAMS:2021:14) oordeelde dat een notaris in de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door haar ministerie te weigeren (onder doorverwijzing naar een andere notaris, art. 21 lid 4 Wna) vanwege gewetensbezwaren op grond van persoonlijke overtuiging. Het Hof Amsterdam (8 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:322) oordeelde echter anders. Ministerie weigeren op grond van gewetensbezwaren is alleen onder uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Volgens het Hof moet worden gekeken naar de ernst van het gewetensbezwaar, de mate waarin het gewetensbezwaar maatschappelijke erkenning vindt en het antwoord op de vraag of notariële dienstverlening ondanks dienstweigering gewaarborgd is. Daarbij dient een 'fair balance' te bestaan tussen het belang van de notaris, het belang van de cliënt en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.