LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichting verrichten werkzaamheden (art. 21 WNA)

Verplichting verrichten werkzaamheden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 januari 2022
De redactie

1 Verplichting verrichting werkzaamheden

Art. 21 lid 1 WNA verplicht de notaris de hem bij of krachtens de wet opgedragen of de door een partij verlangde werkzaamheden te verrichten. Hij dient zijn dienst evenwel te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de van hem verlangde werkzaamheid leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft (art. 21 lid 2 WNA). 
De Kamer voor het Notariaat Amsterdam (23 maart 2021, ECLI:NL:TNORAMS:2021:14) oordeelde dat een notaris in de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door haar ministerie te weigeren (onder doorverwijzing naar een andere notaris, art. 21 lid 4 WNA) vanwege gewetensbezwaren op grond van persoonlijke overtuiging. 
Indien duidelijk sprake is van paulianeus handelen, is een notaris verplicht dienst te weigeren op grond van art. 21 lid 2 WNA. In een uitspraak van de Kamer van het Notariaat Arnhem-Leeuwarden (24 december 2020, ECLI:NL:TNORARL:2020:42) werd geoordeeld dat de notaris in ieder geval zijn ministerie behoort te weigeren voor wat betreft het faciliteren van onverplichte rechtshandelingen van een partij als hij zich bewust is van een dreigend faillissement van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.