LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 december 2020
mr. A. van Meurs

De onderzoeksmaatregelen die in het kader van het cliëntenonderzoek worden uitgevoerd, zijn geen doel op zich maar een middel om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van de notariële dienstverlening voor het witwassen van geld of voor het financieren van terrorisme.

Het risicogebaseerde uitgangspunt van het cliëntenonderzoek houdt dan ook in dat de maatregelen moeten worden afgestemd op het risico dat dit aan de orde is. Om dat te kunnen beoordelen, zijn allereerst de risico’s van belang die samenhangen met de aard en omvang van het eigen kantoor, de eigen praktijk, de eigen ‘gangbare’ dienstverlening (zie hierover de toelichting Risicoanalyse op kantoorniveau). Als concretisering daarvan én daarnaast, zijn de risico’s van een concrete zakelijke relatie of concrete transactie van belang (zie hierover de toelichting Risicoprofiel op dossierniveau en het Handvat risicoprofiel dossierniveau)

Het risicoprofiel van de cliënt vormt altijd de basis voor het cliëntenonderzoek.
Daarbij vormt art. 3 Wwft, aangevuld met de PEP-check van art. 8 lid 5 Wwft de basis voor elk cliëntonderzoek, ook bij een vereenvoudigd of een verscherpt onderzoek.

Het ‘normale’, vereenvoudigde en verscherpte onderzoek zijn niet te scheiden, maar vormen gradaties van een cliëntonderzoek dat in de basis dezelfde onderdelen omvat.
Zo moeten ook de maatregelen die bij een basis cliëntenonderzoek worden genomen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.