LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vernietiging wegens ontbreken van toestemming (art. 1:89 BW)

Vernietiging wegens ontbreken van toestemming

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Borgtocht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juni 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Indien de toestemming van art. 1:88 BW niet is verleend, kan de niet-handelende echtgenoot/geregistreerd partner naderhand alsnog toestemming geven (bevestiging, art. 3:55 BW) of de rechtshandeling vernietigen (art. 1:89 BW). De bevoegdheid om een rechtshandeling als bedoeld in art. 1:88 BW die zonder toestemming is verricht te vernietigen, komt dus slechts toe aan de niet-handelende echtgenoot. 
Het beroep op vernietiging vervalt als een onmiddellijk belanghebbende een redelijke termijn heeft gesteld aan de niet-handelende echtgenoot om te kiezen tussen bevestiging en vernietiging en deze termijn is verstreken zonder dat een keuze is gemaakt (art. 3:55 lid 2 BW).
Vernietiging gebeurt door een verklaring buiten rechte of door een rechterlijke uitspraak (art. 3:50 en 3:51 BW). De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verrricht (art. 1:89 lid 4 BW). 
Vernietiging kan slechts gedurende maximaal drie jaar, nadat de niet-handelende echtgenoot kennis heeft gekregen van de rechtshandeling, art. 3:55 jo 3:52 BW.

2 Vernietiging en wederpartij te goeder trouw/buitenlandse wederpartij 

De niet-handelende echtgenoot/geregistreerd partner kan niet vernietigen indien de wederpartij te goeder trouw was, tenzij het een gift betrof (art. 1:89 lid 2 BW). Onbekendheid met het bepaalde in art. 1:88 BW leidt niet tot goede trouw, Hoge ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.