LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vermogensrechten (art. 3:6 BW)

Vermogensrechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2022
De redactie

1 Vermogensrechten

De wet geeft geen definitie van het begrip 'vermogensrecht.' Wel worden in art. 3:6 BW verschillende maatstaven gegeven om te bepalen wanneer sprake is van een vermogensrecht.

Van een vermogensrecht kan gesproken worden wanneer het gaat om een recht dat, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht:

  1. overdraagbaar is; of
  2. ertoe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen; of
  3. verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.

Het begrip 'vermogensrecht' wordt van oudsher vrij ruim opgevat. In het algemeen gaat het bij vermogensrechten om rechten die op geld waardeerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de eigendom van een auto of een huis: dit zijn goederen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Bij wilsrechten, zeggenschapsrechten en goodwill is het al lastiger om te bepalen of dit vermogensrechten zijn. 
AOW-aanspraken zijn geen vermogensrechten als bedoeld in art. 3:6 BW (Rechtbank Den Haag 13 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11805).

Er bestaan vermogensrechten die onafhankelijk overdraagbaar zijn en vermogensrechten die alleen overgedragen kunnen worden in combinatie met een ander recht, zoals bijvoorbeeld een pandrecht of een hypotheekrecht. Deze laatste rechten zijn de zogenoemde afhankelijke rechten.

2 Goederen en zaken

Art. 3:1 BW geeft aan dat alle zaken en alle vermogensrechten goederen zijn. Een vermogensrecht is dus wel een goed, maar geen zaak. Zaken zijn namelijk voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW).

3 Objectieve en subjectieve vermogensrechten

Het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.