LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging en verlies van goederen/beperkte rechten (art. 3:80 - 3:82 BW)

Verkrijging en verlies van goederen/beperkte rechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Erfpacht, Mandeligheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Verkrijging van goederen

Titel 4 van Boek 3 BW behandelt de verkrijging en verlies van goederen. Afdeling 1 bevat algemene bepalingen ten aanzien van de verkrijging en verlies van goederen, beperkte rechten en afhankelijke rechten.

De wet kent een gesloten stelsel van verkrijging en verlies van goederen, dit wordt doorgaans aangeduid als de numerus clausus in het goederenrecht. De verkrijging van goederen kan geschieden onder algemene titel of onder bijzondere titel. Het verschil tussen verkrijging onder algemene titel en onder bijzondere titel is dat bij verkrijging onder algemene titel de rechtsopvolger de positie van de rechtsvoorganger voortzet. Met andere woorden: de rechtsopvolger onder algemene titel is geen 'derde', hij heeft geen 'eigen nieuwe rechtspositie'. Anders dan bij verkrijging onder bijzondere titel, geschiedt verkrijging onder algemene titel van rechtswege, dat wil zeggen dat hiervoor geen leveringshandeling is vereist.

Omdat de rechtsopvolger onder algemene titel de volledige rechtspositie van zijn rechtsvoorganger voortzet, neemt de rechtsopvolger ook de verplichtingen van de rechtsvoorganger over. In geval van verkrijging onder bijzondere titel neemt de rechtsopvolger in beginsel niet 'automatisch' de verplichtingen van diens rechtsvoorganger over. De rechtsopvolger onder bijzondere titel is in geval van derivatieve verkrijging (zie hierna) in beginsel wel gebonden aan de verplichtingen die voortvloeien uit beperkte rechten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.