LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verknochtheid (art. 1:94 BW)

Verknochtheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Gemeenschap van goederen, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Bepaalde goederen en schulden vallen door verknochtheid niet in de wettelijke gemeenschap van goederen. Verknochtheid van goederen en schulden vloeit voort uit hun aard, zoals deze mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald, aldus Hoge Raad 23 december 1988, NJ 1989/700 (brondocument niet beschikbaar).
Uit de formulering van art. 1:94 lid 5 BW (tot 1 januari 2018: art. 1:94 lid 3 BW) 'op enigerlei bijzondere wijze' blijkt dat verknochtheid in gradaties voorkomt. De meest verstrekkende vorm van verknochtheid houdt in dat een goed niet in de gemeenschap valt en de waarde ervan niet hoeft te worden verrekend. De minst verstrekkende vorm van verknochtheid betekent dat een goed weliswaar in de wettelijke gemeenschap valt, maar dat na ontbinding slechts één van de echtgenoten een aanspraak heeft op toedeling van het goed. Een voorbeeld van de laatste zijn de goederen genoemd in art. 1:101 BW.
Tussen deze uitersten bevindt zich de vorm van verknochtheid die meebrengt dat een goed weliswaar niet in de wettelijke gemeenschap valt, maar de waarde daarvan wel moet worden verrekend.

2 Zaaksvervanging en verknochtheid

De wederbelegging van een verknocht goed is niet automatisch privé wegens verknochtheid. Of de wederbelegging privé is wegens verknochtheid hangt af van het antwoord op de vraag of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.