LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verklaring van waardeloosheid (art. 3:28 - 3:29 BW)

Verklaring van waardeloosheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 september 2022
De redactie

1 Inleiding

Zodra een inschrijving in de openbare registers niet langer de juridische werkelijkheid correct weergeeft, is sprake van een waardeloze inschrijving. Waardeloosheid houdt in dat de inschrijving niet langer van waarde is. Art. 3:28 BW bepaalt dan dat iedere onmiddellijk belanghebbende een verklaring van waardeloosheid kan doen inschrijven.

2 Kring van personen die tot afgifte van verklaring verplicht zijn (art. 3:28 lid 1 BW)

Als onmiddellijk belanghebbende wordt aangemerkt een ieder ten behoeve van wie de inschrijving plaatsvond, alsmede diens rechtsopvolger onder bijzondere of algemene titel van het goed of beperkte recht daarop dat zij anders hadden verkregen of zouden hebben verkregen.

3 Inschrijving verklaring van waardeloosheid (art. 3:28 lid 2 BW)

3.1 Hypotheken en beslag

Het is mogelijk een verklaring van waardeloosheid in te schrijven van een hypotheekrecht of beslag. Inschrijvingsformaliteiten worden gegeven in art. 35 Kadasterwet. Een hypotheekrecht of beslag kan slechts worden doorgehaald op grond van een verklaring van waardeloosheid wanneer daartoe een machtiging is verleend door alle rechtverkrijgenden en eventuele beslagleggers. Doorhaling van hypotheken wordt verder geregeld in art. 3:274 BW. Het tenietgaan van hypotheken, beperkte rechten en beslagen bij executoriale verkoop en de betaling van de koopsom volgt uit art. 3:273 BW.  

3.2 Nieuwe verklaring van waardeloosheid

Wordt de hypotheekakte voor de leveringsakte ingeschreven of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.