LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verklaring van erfrecht/executele (art. 4:187 - 4:188 BW)

Verklaring van erfrecht/executele

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

1.1 Algemeen en zorgplicht notaris

De verklaring van erfrecht is de notariële akte waarmee de gerechtigden naar derden toe hun recht op de vermogensbestanddelen bewijzen en op grond waarvan de derde aan de gerechtigde te goeder trouw bevrijdend kan betalen. Dit maakt deze akte een essentieel stuk in de afwikkeling van vrijwel iedere nalatenschap. 
Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen tijdig informeren over de inhoud van het testament en wijzen op de verplichtingen die in het testament staan, zoals legaten en lasten (Hof Amsterdam 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2969).

1.2 Verklaring van executele

Wanneer er een met het beheer van de nalatenschap belaste executeur is benoemd, kan de notaris volstaan met het opmaken van een verklaring van executele, waarin hij aangeeft wie de executeur is. De zorgplicht van de notaris brengt mee dat hij de erfgenamen moet informeren over de afgifte van de verklaring van executele (Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 28 mei 2015, ECLI:NL:TNORARL:2015:92). Wanneer dat niet in dezelfde akte is geregeld zal - nadat de executeur zijn beheer heeft beëindigd - veelal alsnog een verklaring van erfrecht moeten worden opgemaakt.

1.3 Inschrijving Kadaster

Een verklaring van erfrecht kan ook worden ingeschreven in de openbare registers van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.