LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verjaring rechtsvordering tot vernietiging bij uiterste wilsbeschikking (Art. 4:54 BW)

Verjaring rechtsvordering tot vernietiging bij uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Termijnen in het erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2023
De redactie

1 Termijn verjaring rechtsvordering tot vernietiging (art. 4:54 lid 1 BW)

De mogelijkheid een uiterste wilsbeschikking te vernietigen, kan verjaren. Dit gebeurt een jaar nadat degene die een beroep op de vernietigbaarheid kan doen (dan wel diens rechtsvoorganger), kennis heeft genomen van de dood van de erflater, de uiterste wilsbeschikking én de vernietigingsgrond (art. 4:54 lid 1 BW). Art. 4:54 lid 1 BW is dus een lex specialis van art. 3:52 lid 1 BW. Op grond van art. 3:51 lid 3 BW kan echter te allen tijde in rechte een beroep worden gedaan op een vernietigingsgrond ter afwering van een op de vernietigbare uiterste wilsbeschikking steunende rechtsvordering of andere rechtsmaatregel.

Kan een uiterste wilsbeschikking worden vernietigd doordat deze in strijd is met art. 4:57-4:61 BW, dan is dit alleen mogelijk voor zover hiermee het nadeel van degene die zich op de vernietigingsgrond beroept kan worden opgeheven (art. 4:62 lid 1 BW). Deze regel kan analoog worden toegepast op art. 4:54 BW.

Art. 4:54 BW geldt voor alle gevallen van vernietigbaarheid die worden geregeld in titel 4.4 BW. De korte verjaringstermijn voor een vordering tot vernietiging van een testament is volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden niet van overeenkomstige toepassing op de vordering tot nietigverklaring van een testament ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.