LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verjaring rechtsvordering (art. 3:306 - 3:326 BW)

Verjaring rechtsvordering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verjaring Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Elk goed kan verjaren, dus ook een rechtsvordering. Art. 3:306 BW bevat de hoofdregel voor verjaring van rechtsvorderingen: tenzij de wet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren. Men dient erop bedacht te zijn dat op deze hoofdregel van twintig jaren, vele uitzonderingen bestaan. Een belangrijke uitzondering is bijvoorbeeld vermeld in art. 3:309 BW (verjaring van rechtsvordering uit onverschuldigde betaling).

Een rechtsvordering tot betaling van renten van geldsommen, lijfrenten, dividenden, huren, pachten en alles met een betalingsperiode van een jaar of korter, verjaart door verloop van vijf jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden, art. 3:308 BW. In de praktijk geldt de verjaringstermijn van twintig jaar, behalve voor vorderingen uit de wet, voornamelijk voor contractuele vorderingen waarvoor geen opeisingstermijn is overeengekomen. Hierom is het van belang te weten wanneer een vordering opeisbaar is geworden.

Uit het vorenstaande blijkt al, dat verjaring geen rechtshandeling is, maar een rechtsfeit. Ook als een verklaring van verjaring is opgesteld, doet die verklaring de verjaring niet ontstaan, maar vormt deze slechts de weergave van de zienswijze van partijen.

2 Rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete

Voor vorderingen tot schadevergoeding of een bedongen boete kent de wet in art. 3:310 BW een bijzondere regeling. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.