LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verjaring en verrekenbeding (art. 1:141 BW)

Verjaring en verrekenbeding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen, Verjaring Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Verjaring vordering tot periodieke verrekening na echtscheiding

De wet bevat een speciale verjaringsregeling voor een periodiek verrekenbeding, art. 1:141 lid 6 BW. Anders dan art. 3:307 BW (verjaringstermijn van vijf jaar), bepaalt art. 1:141 lid 6 BW dat de vordering tot periodieke verrekening verjaart drie jaar na de beëindiging van het huwelijk dan wel na de inschrijving van de beschikking tot scheiding van tafel en bed in het huwelijksgoederenregister. Verkorting van deze termijn is verboden, art. 1:141 lid 6 BW.
Verlenging van deze termijn is eveneens verboden. Art. 3:322 lid 3 BW verbiedt namelijk afstand doen van verjaring voordat de verjaringtermijn is voltooid.

Overigens, een vordering tot verrekening verjaart niet gedurende het huwelijk (tenzij de echtgenoten van tafel en bed zijn gescheiden), art. 3:321 lid 1 onder a BW.

2 Verjaring vordering tot periodieke verrekening na scheiding van tafel en bed

In geval van scheiding van tafel en bed start wegens art. 1:141 lid 6 BW de verjaring drie jaar na het onherroepelijk worden van de beschikking tot scheiding van tafel en bed. De scheiding van tafel en bed komt tot stand door inschrijving van de beschikking tot scheiding van tafel en bed in het huwelijksgoederenregister. Pas dan kan de termijn dus beginnen te lopen.

Verkorting ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.