LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verificatie van schuldvorderingen (art. 108 - 137 Fw)

Verificatie van schuldvorderingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Verificatie betreft het onderzoek naar de deugdelijkheid van een vordering. Een schuldeiser die wil meedelen in de baten die overblijven na betaling van de boedelschulden, dient zijn vordering ter verificatie in te dienen op voet van art. 110 Fw.

Pre‑faillissementsvorderingen kunnen ter verificatie worden ingediend.

Andere vorderingen (zoals boedelvorderingen) kunnen niet ter verificatie worden ingediend. Dit geldt ook voor 'niet-verifieerbare vorderingen'. Dat zijn bijvoorbeeld vorderingen die na de faillietverklaring zijn ontstaan, maar niet als boedelvorderingen kwalificeren en evenmin als faillissementsvorderingen, hoewel wellicht hun oorsprong ligt in rechtsfeiten van vóór de faillietverklaring (zie ook de toelichting Verlies beschikking en beheer en HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, Credit Suisse).

Sommige crediteuren kunnen hun vordering wel indienen, maar hoeven dat niet te doen. Dit zijn bijvoorbeeld de separatisten voor zover de opbrengst van het verpande of verhypothekeerde goed toereikend is om de gesecureerde vordering te voldoen (art. 57 Fw) en de Belastingdienst (art. 19 lid 3 Inv).

2 Boedelschulden

Boedelschulden (of van de andere kant bekeken: boedelvorderingen) zijn schulden die een onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.