LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verhouding meldingsplicht en dienstweigering

Verhouding meldingsplicht en dienstweigering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2021
De redactie

1 Dienstweigering (art. 21 lid 2 Wna)

Na een melding komt vervolgens de vraag op of ook dienst moet worden geweigerd op grond van art. 21 lid 2 Wna.

2 Beoordelingscriteria

De indicatoren voor de meldplicht op grond van art. 16 lid 1 Wwft zijn andere dan die voor dienstweigering op grond van de Wna.
Op grond van art. 21 lid 2 Wna is de notaris verplicht:

‘zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft.’

Onder ‘ongeoorloofd doel of gevolg’ vallen handelingen die witwassen of terrorismefinanciering tot doel of gevolg hebben.

Om de integriteit van het notariaat te waarborgen, is de notaris niet alleen bij redelijke overtuiging, maar ook bij een redelijk vermoeden verplicht zijn diensten te weigeren. 

Dit betekent dat een notaris bij gerede twijfel aan de goede bedoelingen van zijn cliënt verplicht is zijn diensten te weigeren (vanzelfsprekend nadat eerst nader onderzoek is verricht, dat niet tot het gewenste resultaat heeft geleid), zie TK 1993-94, 23706, nr 3, p. 26 en TK 2009-10, 32250, nr 3...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.