LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levensverzekering (Art. 7:967 BW)

Levensverzekering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Levensverzekering, Verzekeringen Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 september 2021

Verhaal van boedelcrediteuren op uitkering levensverzekering

Casus: A is overleden en heeft bij haar testament haar vier neven B, C, D en E tot haar enige erfgenamen benoemd. De nalatenschap van A bestaat uit baten ter grootte van € 30.000 en voor € 40.000 aan schulden. Het resultaat is dat de nalatenschap ter berekening van de erfdelen € 60.000 negatief is en voor de berekening van de erfbelasting € 10.000. Daarnaast had A een verzekering afgesloten op haar leven met 'haar erfgenamen' als begunstigden; de uitkering bedraagt € 20.000. De nalatenschap wordt beneficiair aanvaard en afgewikkeld.

Vragen:

  1. Hebben boedelcrediteuren verhaal op de uitkering?
  2. Hoe wordt de erfbelasting berekend?

Ad 1
Verhaal op uitkeringen levensverzekering

Art. 7:967 lid 4 BW: indien als zodanig aangeduide erfgenamen van de verzekeringsnemer of verzekerde als begunstigden zijn aangewezen, zijn de erfgenamen begunstigden ongeacht of zij de nalatenschap hebben aanvaard, en wel naar rato van hun erfdeel.
Art 7:967 lid 5 BW: als de nalatenschap van de verzekeringsnemer of verzekerde als begunstigde is aangewezen, zijn begunstigden de aangewezen erfgenamen, of als deze er niet zijn, de ab-intestaat erfgenamen, indien zij de nalatenschap hebben aanvaard.

Voorzover de uitkering niet is geschied ter nakoming van een verbintenis anders dan een schenking (art. 7:188 lid 1 BW), vormt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.