LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vergoedingsrecht wegens niet in de gemeenschap vallende onderneming (art. 1:95a BW)

Vergoedingsrecht wegens niet in de gemeenschap vallende onderneming

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
De redactie

1 Inleiding

Art. 1:95a BW heeft betrekking op een niet tot de gemeenschap behorende onderneming. Uitgangspunt is dat al hetgeen gedurende het huwelijk wordt verdiend tot de gemeenschap van goederen behoort.
Wanneer een van beide echtgenoten een privé onderneming drijft en hij uit de betreffende onderneming geen redelijke vergoeding ontvangt, zou zonder het bepaalde in art. 1:95a BW niets ten bate van de gemeenschap van goederen komen. Onder omstandigheden komt een dergelijke vergoeding toch ten bate van de gemeenschap. Bepalend is het antwoord op de vraag of de echtgenoot een redelijke vergoeding of beloning heeft ontvangen voor zijn kennis, vaardigheden en arbeid die hij ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen. Is deze beloning achterwege gebleven, dan komt een redelijke vergoeding ten bate van de gemeenschap. Het bestaan van een rekening-courantschuld van de echtgenoot-ondernemer aan zijn BV die tot zijn privévermogen behoort, is in beginsel niet van invloed op het bestaan van een vergoedingsrecht ex art. 1:95a BW. De huwelijksgemeenschap is namelijk niet verrijkt. De ondernemer heeft namelijk een terugbetalingsplicht.

Interessant is nog het voorbeeld van Labohm en Stollenwerck in EB 2021/77:

'De vrouw is ondernemer, zij exploiteert een eenmanszaak zijnde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.