LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichtingen van de huurder (art. 7:212-225 BW)

Verplichtingen van de huurder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 De hoofdverplichtingen van de huurder

De twee belangrijkste verplichtingen van de huurder zijn het tijdig voldoen van de tegenprestatie (art. 7:212 BW) en het zich als goed huurder gedragen (art. 7:213 BW).

In art. 7:212 BW is door het gebruik van de term 'tegenprestatie' tot uitdrukking gebracht dat de huur ook anders dan in geld verschuldigd kan zijn. Zo is het denkbaar dat de huur wordt voldaan door het verrichten van diensten. Hierbij kan worden gedacht aan het beheren van onroerende zaken of het houden van toezicht. Dat de waarde van de tegenprestatie niet in verhouding staat tot de waarde van het huurgenot, doet aan het bestaan van een huurovereenkomst niet af. In een aantal gevallen heeft de verhuurder getracht de huur op te zeggen vanwege dringend eigen gebruik. Dat dringend eigen gebruik zou bestaan uit de noodzaak tot renovatie. Deze vordering gaat vaak gepaard met de stelling dat de exploitatie onrendabel is. Kantonrechters gaan hier niet gemakkelijk in mee. Zo overwoog de Kantonrechter te Dordrecht (Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2018, nr 6848450 CV EXPL 18-2321, ECLI:NL:RBROT:2018:8640) dat de verhuurder de woning in verhuurde staat had aangekocht en wist dat de huurder een lage huurprijs betaalde. In familieverhoudingen kan dit anders liggen, zo ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.