LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereisten bij verlijden akten (art. 39 - 41 WNA)

Vereisten bij verlijden akten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 oktober 2022
mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

1 Identificatieplicht bij verlijden van akte

De notaris moet zich bij het verlijden van akten vergewissen van de identiteit van de voor hem verschijnende personen en getuigen. Aan de in de notariële akte door de notaris aan bepaalde comparanten en getuigen toegeschreven verklaringen, kan alleen betekenis worden gehecht als die personen de notaris bekend zijn. Wordt dit voorschrift niet nageleefd, dan mist de akte authenticiteit en voldoet zij niet aan de voorschriften waarin de vorm van een notariële akte wordt geëist (art. 39 lid 5 Wna). 

2 Wijze van vaststelling van identificatie 

De notaris controleert aan de hand van een origineel document (zoals een paspoort of rijbewijs) de identiteit van degene die voor hem verschijnt en niet op basis van kopieën daarvan. De notaris controleert het hem getoonde document als bedoeld op diefstal, vermissing, geldigheid en echtheid. De notaris maakt hierbij voor zover mogelijk gebruik van hiervoor geschikte, door het bestuur van de KNB aangewezen  apparatuur, programmatuur, applicaties en systemen (art. 19a VBG). De geldigheidsduur van het document mag niet zijn verstreken. De aard en het nummer van het document worden in de akte vermeld (art. 39 lid 1 tweede zin Wna). 
Met de in de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (Kamerstukken 36003) opgenomen wijziging van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.