LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 december 2020
mr. A. van Meurs

1 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek: welke gevallen (art. 6 lid 1 Wwft)

Sinds de wetswijziging in juli 2018 kan het cliëntenonderzoek in geen enkel geval achterwege worden gelaten. Art. 6 Wwft wijst geen specifieke typen cliënten meer aan ten aanzien waarvan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan. Instellingen moeten zelf, van geval tot geval, vaststellen of kan worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Deze beoordeling vindt plaats op grond van een risicobeoordeling op dossierniveau, voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie. Op grond van art. 6 lid 1 Wwft moeten de risicofactoren in Bijlage II bij de Vierde Richtlijn in acht worden genomen bij het beoordelen of sprake is van een lager risico op witwassen en financieren van terrorisme dat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek rechtvaardigt. Deze bijlage noemt onder meer de volgende (niet-limitatieve) lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel lager risico (alleen de voor de notariële praktijk relevante punten zijn hieronder opgenomen, de volledige tekst van de bijlage is hier te vinden): 

Cliëntgebonden risicofactoren:

  • beursgenoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan informatievereisten (op grond van het beursreglement of krachtens wettelijke of afdwingbare middelen) welke voorschriften omvatten om toereikende transparantie betreffende de uiteindelijk begunstigden te garanderen; (zie hierover meer onder 2.2)
  • overheden of overheidsbedrijven (zie hierover meer ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.