LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verdeling van de nalatenschap (art. 4:227 - 233 BW)

Verdeling van de nalatenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Afwikkeling en vereffening nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 juli 2020
De redactie

1 Inleiding

In afdeling 4.6.4 geeft de wet enkele bepalingen met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap. Het betreft met name de regeling van de gedwongen schuldverrekening (art. 4:228 BW) en de inbreng (art. 4:229-233 BW). Voorop staat dat de regels die voor de verdeling van iedere gemeenschap gelden, ook op de verdeling van een nalatenschap van toepassing zijn (art. 4:227 BW). De bepalingen van deze afdeling zijn een aanvulling op die regels. De gemeenschap zelf wordt geregeld in Titel 3.7 en vanwege de gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek zijn die regels van toepassing voor zover daarvan niet in hoger genummerde boeken van afgeweken wordt (lex specialis derogat lex generalis). In Afdeling 7.3.2 wordt de gemeenschap van een opengevallen nalatenschap als een bijzondere gemeenschap aangeduid.

Verdeling is de obligatoire overeenkomst waarin de onverdeeldheid ten opzichte van tenminste een deelgenoot en tenminste een goed ongedaan wordt gemaakt (art. 3:182 BW). Aan die obligatoire overeenkomst moet door levering van het verdeelde uitvoering worden gegeven, wil het beoogde goederenrechtelijke effect worden bereikt, art. 3:186 BW. Bij die verdeling moet, wanneer het een nalatenschap betreft, met de onderstaande leerstukken rekening gehouden worden. Rechtbank Den Haag heeft op 23 december 2015 (nr C/09/486954 / HA ZA 15-481, ECLI:NL:RBDHA:2015:15609...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.