LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verdeling (art. 3:182 - 3:188 BW)

Verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2021
De redactie

1 Het begrip verdeling

Het begrip verdeling wordt in art. 3:182 BW omschreven. Bij een verdeling gaat het om een rechtshandeling waaraan alle deelgenoten meewerken en krachtens welke een of meer van de deelgenoten een of meer goederen van de gemeenschap verkrijgen met uitsluiting van de overige deelgenoten. Als een rechtshandeling aan deze definitie voldoet is sprake van een verdeling, ongeacht welke naam partijen aan de rechtshandeling geven. Van verdeling kan dus ook sprake zijn wanneer het niet alle gemeenschapsgoederen betreft. Vooral na echtscheiding komt men vaak tegen dat de ene ex-echtgenoot zijn helft in de voormalige echtelijke woning verkoopt aan de andere ex-echtgenoot. Hoewel partijen dit kwalificeren als koop is het in werkelijkheid een verdeling. Dat elke rechtshandeling tussen deelgenoten dient te worden gekwalificeerd als verdeling wordt in de praktijk wel eens over het hoofd gezien, ook door rechters, zo bleek uit Hof Den Bosch 18 oktober 2016, nr 200.172.500_01 en 200.172.560_01, ECLI:NL:GHSHE:2016:4685.

In de praktijk is het vaak moeilijk onderscheid te maken tussen de overeenkomst tot verdeling (obligatoir) en de overeenkomst van verdeling (goederenrechtelijk), zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden (27 september 2016, nr 200.174.183/01, ECLI:NL:GHARL:2016:7782). Toch is dit verschil van groot belang. De overeenkomst tot verdeling verplicht tot medewerking aan de overeenkomst van verdeling. Anders dan bijvoorbeeld bij koop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.