LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verboden beschikkingen (art. 4:57 - 4:62 BW)

Verboden beschikkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Testament Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 augustus 2022
De redactie

1 Algemeen

De (ex-)voogd, leermeesters BIG-personen, geestelijk verzorgers, verzorgers en verplegers in een 'instelling', de notaris en getuigen, alsmede de tussenbeide komende personen kunnen niet onaantastbaar voordeel trekken uit een uiterste wilsbeschikking, artt. 4:57-4:62 BW. Deze bepalingen dienen ter voorkoming van ongeoorloofde beïnvloeding van de testateur. Onder het begrip 'voordeel' in deze artikelen moet worden verstaan voordeel in economische zin.

2 (Ex-)voogd

Een erflater kan geen uiterste wilsbeschikking maken ten voordele van degene die op het tijdstip van het maken van de beschikking zijn voogd is (art. 4:57 lid 1 BW). Dit kan de erflater ook niet ten behoeve van een ex-voogd, wanneer hij voor zijn negentiende verjaardag overlijdt én voor het afleggen en sluiten van de voogdijrekening is overleden (lid 2). Dit verbod geldt niet voor de voogd die een bloedverwant in de opgaande lijn van de erflater is (lid 3). De langstlevende ouder is geen voogd en valt dus niet onder het verbod.

3 Leermeesters

Een minderjarige kan geen uiterste wilsbeschikking maken ten voordele van zijn leermeester, met wie hij tezamen woont (art. 4:58 BW). Dit artikel speelde vroeger vooral een rol bij gouvernantes of kinderen die op een kostschool zaten, maar komt tegenwoordig niet vaak meer voor.

4 BIG-personen, geestelijk verzorgers, verzorgers en verplegers in een 'instelling'

Art. 4:59 BW geeft een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.