LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verboden begunstiging (art. 20 WNA)

Verboden begunstiging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt en tuchtrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 mei 2021

1 Algemeen

Art. 20 WNA is één van de bepalingen waarin de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de notaris duidelijk is neergelegd. De notaris mag niet worden begunstigd door de inhoud van een akte die de notaris heeft opgesteld, op straffe van nietigheid. Door de terugverwijzing naar art. 19 WNA geldt dit ook voor een begunstiging van de echtgenoot of de geregistreerde partner van de notaris en zijn bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. Begunstiging in de zin van art. 20 WNA is in elk geval een testamentaire beschikking of een schenking. Uitgezonderd van de verboden begunstigingen is de benoeming tot executeur van de notaris. Ook de echtgenoot of de geregistreerde partner van de notaris en zijn bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad kunnen tot executeur worden benoemd.

Niet uit de wettekst blijkt, of ook andere benoemingen mogelijk zijn zonder de nietigheidssanctie van de verboden begunstiging. In de literatuur wordt aangenomen, dat de benoeming van de notaris of diens familieleden als bedoeld in art. 19 WNA tot (afwikkelings)bewindvoerder, testamentair voogd of boedelnotaris mogelijk is.

Voor levenstestamenten rijst de vraag, of de notaris kan worden benoemd tot gevolmachtigde of toezichthouder. Bij gebreke van een wettelijke regeling neemt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bij de toelichting op het model levenstestament aan, dat dit wel mogelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.