LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)

Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. A. van Meurs

1 Inleiding

Het cliëntenonderzoek impliceert een resultaatsverplichting. Het onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd dat de resultaten ertoe leiden dat is voldaan aan het bepaalde in art. 3 lid 2 Wwft, waaronder dat het doel en de beoogde aard van de transactie is vastgesteld.

De door de cliënt gevraagde dienstverlening zal informatie opleveren over het doel en de beoogde aard van de gevraagde transactie. Een aandachtspunt voor de praktijk (hetgeen ook blijkt uit diverse tuchtrechtuitspraken) is dat het onderzoek op dit punt verder gaat dan dat. Het gaat erom duidelijk is waarom een transactie plaatsvindt en dat (in elk geval) de voorwaarden en de partijen verklaarbaar zijn. Zolang er geen aannemelijke verklaring is op een van de punten, is het onderzoek op dit onderdeel niet afgerond en mag de zakelijke relatie niet worden aangegaan. Dit geldt ook indien er geen financiële middelen bij de desbetreffende transactie betrokken zijn. Dat is een veel gemaakte ‘denkfout’ in praktijk. Transacties kunnen om andere redenen nodig zijn om fraude te kunnen plegen, te kunnen witwassen of om terrorisme te kunnen financieren.

2 Diepgang onderzoek afgestemd op risicoprofiel

Ook voor het onderzoek naar het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie geldt dat dit moet worden afgestemd ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.