LOADING  
Fiscaal
Civiel

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)

UBO-register

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: UBO-register Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 augustus 2022
De redactie
1 Inleiding
2 Wetgevingstraject
2.1 Implementatiewet vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn
2.2 Implementatiewet UBO-register (Kamerstukken 35179)
2.3 Implementatiebesluit UBO-register
3 Registratieplicht
3.1 Welke juridische entiteiten hebben UBO-registratieplicht?
3.2 'In Nederland opgericht'
3.2.1 'Opgericht'
3.2.2 Personenvennootschappen in NL 'opgericht' - onderneming volledig buiten NL
3.2.3 Rechtspersonen in NL opgericht - zetel in NL - onderneming volledig buiten NL
3.2.4 Rechtspersonen in NL opgericht - zetelverplaatsing
3.2.5 Buitenlandse rechtspersoon buiten NL - zetelverplaatsing naar NL
3.2.6 Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in NL
4 UBO-begrip
5 Registratie: welke gegevens en documenten?
5.1 Persoonsgegevens (art. 15a lid 2 onder a tot en met d Hrw)
5.2 Aard en omvang van het belang
5.2.1 Aard van het belang
5.2.2 Omvang van het belang
5.2.3 Toelichting uit parlementaire geschiedenis
5.3 Tijdstip waarop de UBO-kwalificatie is ontstaan
6 Uitvoeren registratieverplichting
6.1 Verplichting van de juridische entiteit
6.2 Rol notaris bij UBO-registratie
7 Openbaarheid, inzage en privacywaarborgen
7.1 Inzage en openbaarheid
7.2 Afschermingsmogelijkheden
7.3 Overige privacywaarborgen
7.4 Registratie voorkomen door open FGR of open CV?
8 Uittreksel uit het UBO-register (art. 4 lid 2 Wwft)
8.1 Cliënt heeft UBO-opgave gedaan, maar deze is nog niet verwerkt door de Kamer van Koophandel
8.2 Cliënt heeft nog geen UBO-opgave gedaan
8.3 Uittreksel UBO-register en UBO-check
9 Terugmeldverplichting (art. 10c Wwft)
10 Overgangstermijn
11 Handhaving verplichtingen UBO-register
12 Samenloop UBO-register en centraal aandeelhoudersregister
13 Literatuur

1 Inleiding

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849), gewijzigd bij de vijfde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2018/849), dienen de lidstaten van de Europese Unie een UBO-register in te stellen waaruit blijkt wie de uiteindelijke belanghebbende, de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), achter de juridische entiteiten of constructies is. Uit het UBO-register moet blijken welke personen een belang hebben (wie?), wat voor soort belang dat is (waarom?) alsook de economische omvang van dit belang (omvang?). De juridische entiteiten/rechtspersonen hebben zelf de verplichting om de UBO’s te registreren en zorg te dragen voor de juistheid van de gegevens. Met de instelling van het UBO-register wordt getracht de financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van door criminaliteit verkregen middelen en het financieren van terrorisme, tegen te gaan. Het UBO-register is op 27 september 2020 ingevoerd.

2 Wetgevingstraject

2.1 Implementatiewet vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is op 25 juli 2018 in werking getreden (Kamerstukken 34808).
Op 5 juli 2016 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepresenteerd dat strekt tot wijziging van de vierde anti-witwaslijn. Hoewel dit niet de officiële aanduiding is wordt doorgaans gesproken over 'de vijfde anti-witwasrichtlijn'. De vijfde anti-witwasrichtlijn is op 9 juli 2018 in werking getreden.

Op grond van deze Richtlijnen moeten vennootschappen en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.