LOADING  
Fiscaal
Civiel

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)

UBO-register

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: UBO-register Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
De redactie
1 Inleiding
2 Wetgevingstraject
2.1 Implementatiewet vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn
2.2 Implementatiewet UBO-register (Kamerstukken 35179)
2.3 Implementatiebesluit UBO-register
3 Registratieplicht
3.1 Welke juridische entiteiten hebben UBO-registratieplicht?
3.2 'In Nederland opgericht'
3.2.1 'Opgericht'
3.2.2 Personenvennootschappen in NL 'opgericht' - onderneming volledig buiten NL
3.2.3 Rechtspersonen in NL opgericht - zetel in NL - onderneming volledig buiten NL
3.2.4 Rechtspersonen in NL opgericht - zetelverplaatsing
3.2.5 Buitenlandse rechtspersoon buiten NL - zetelverplaatsing naar NL
3.2.6 Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in NL
4 UBO-begrip
5 Registratie: welke gegevens en documenten?
5.1 Persoonsgegevens (art. 15a lid 2 onder a tot en met d Hrw)
5.2 Aard en omvang van het belang
5.2.1 Aard van het belang
5.2.2 Omvang van het belang
5.2.3 Toelichting uit parlementaire geschiedenis
5.3 Tijdstip waarop de UBO-kwalificatie is ontstaan
6 Uitvoeren registratieverplichting
6.1 Verplichting van de juridische entiteit
6.2 Rol notaris bij UBO-registratie
7 Openbaarheid, inzage en privacywaarborgen
7.1 Inzage en openbaarheid
7.2 Afschermingsmogelijkheden
7.3 Overige privacywaarborgen
7.4 Registratie voorkomen door open FGR of open CV?
8 Uittreksel uit het UBO-register (art. 4 lid 2 Wwft)
9 Terugmeldverplichting (art. 10c Wwft)
10 Overgangstermijn
11 Handhaving verplichtingen UBO-register
12 Samenloop UBO-register en centraal aandeelhoudersregister
13 Literatuur

1 Inleiding

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849), gewijzigd bij de vijfde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2018/849), dienen de lidstaten van de Europese Unie een UBO-register in te stellen waaruit blijkt wie de uiteindelijke belanghebbende, de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), achter de juridische entiteiten of constructies is. Uit het UBO-register moet blijken welke personen een belang hebben (wie?), wat voor soort belang dat is (waarom?) alsook de economische omvang van dit belang (omvang?). De juridische entiteiten/rechtspersonen hebben zelf de verplichting om de UBO’s te registreren en zorg te dragen voor de juistheid van de gegevens. Met de instelling van het UBO-register wordt getracht de financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van door criminaliteit verkregen middelen en het financieren van terrorisme, tegen te gaan. Het UBO-register is op 27 september 2020 gelanceerd.

2 Wetgevingstraject

2.1 Implementatiewet vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is op 25 juli 2018 in werking getreden (Kamerstukken 34808).
Op 5 juli 2016 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepresenteerd dat strekt tot wijziging van de vierde anti-witwaslijn. Hoewel dit niet de officiële aanduiding is wordt doorgaans gesproken over 'de vijfde anti-witwasrichtlijn'. De vijfde anti-witwasrichtlijn is op 9 juli 2018 in werking getreden.

Op grond van deze Richtlijnen moeten vennootschappen en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.