LOADING  
Fiscaal
Civiel

UBO-check (art. 3 lid 2 onder b Wwft)

UBO-check

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: UBO-check (cliëntenonderzoek), Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 april 2022
De redactie
1 Inleiding
2 UBO-begrip
2.1 Definitie in Wwft en criteria in art. 3 UB Wwft
2.2 UBO-begrip - algemene punten
2.2.1 Geen limitatieve opsomming
2.2.2 Indirect belang
2.3 Categorie a - UBO van BV en NV
2.3.1 Eerste grond: aandelenbelang/stemrecht/economisch belang
2.3.2 Tweede grond: 'andere middelen'
2.3.3 Derde grond: ‘feitelijke zeggenschap’
2.4 Categorie b – UBO van kerkgenootschappen
2.5 Categorie c – UBO van overige rechtspersonen
2.6 Categorie d – UBO van personenvennootschappen
3 Pseudo-UBO
3.1 Welke gevallen?
3.2 Welke natuurlijke personen?
3.3 Uiterste terugvaloptie (art. 3 lid 2 onder b Wwft; aangescherpt op 21 mei 2020)
3.4 Hoe ver moet je gaan om een 'echte' UBO te achterhalen?
4 Hoe moeten UBO's worden geïdentificeerd?
4.1 Identificatie UBO
4.1.1 Wat is identificeren?
4.1.2 UBO-verklaring
4.1.3 Uittreksel UBO-register (art. 4 lid 2 Wwft)
4.2 Verificatie identiteit UBO
4.2.1 Hoe ver moet je gaan?
4.2.2 Verificatie persoonsgegevens
4.2.3 Verificatie aantal geïdentificeerde UBO's + aard en omvang gehouden belang
4.2.4 Onafhankelijke bronnen voor de verificatie
4.3 Onduidelijkheden UBO-begrip
5 PEP-check bij elke UBO
5.1 PEP en pseudo-UBO
6 Aantal specifieke gevallen
6.1 UBO-check bij beursvennootschappen
6.2 UBO-check bij enig aandeelhouder
6.3 UBO-check bij 'vaste' cliënten
6.4 UBO-check in langlopende dossiers
6.5 UBO-check bij gehuwden
6.6 UBO-check bij ANBI's 
7 Afgeven UBO-verklaring ten behoeve van andere instelling
8 UBO-verklaring van andere instellingen gebruiken
9 Reputatietoets UBO's
10 Voorbeelden UBO-kwalificatie
11 Praktische Tools UBO-check

1 Inleiding

UBO is de afkorting voor ‘ultimate beneficial owner’, in het Nederlands aangeduid als ‘uiteindelijk belanghebbende’. Op grond van art. 3 lid 2 onderdeel b Wwft moet de UBO worden geïdentificeerd en moeten redelijke maatregelen worden genomen om de identiteit te verifiëren. Met ‘redelijke maatregelen’ wordt bedoeld dat de maatregelen moeten worden afgestemd op het risicoprofiel. Zie verder over het risicoprofiel de toelichting Risicoanalyse op dossierniveau
Waarom moet de UBO-check worden uitgevoerd? In de praktijk is gebleken dat bij witwassen en bij financiering van terrorisme vaak gebruik wordt gemaakt van juridische constructies om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) en de ware herkomst van de gelden die bij de transactie worden gebruikt te verhullen. 
Voor elke cliënt geldt dat er ten minste één UBO moet worden geïdentificeerd. Een cliënt kan meerdere UBO’s hebben, op grond van hetzelfde UBO-begrip dan wel gezien de verschillende criteria op grond waarvan een natuurlijk persoon als UBO kan kwalificeren (zie verder paragraaf 2). 
Als er geen ‘echte’ UBO kan worden vastgesteld (geen natuurlijk persoon kwalificeert als UBO op grond van een van de criteria), dan wordt teruggevallen op een “pseudo-UBO” (zie hierna in paragraaf 3).

2 UBO-begrip

2.1 Definitie in Wwft en criteria in art. 3 UB Wwft

Het algemene ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.