LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toezicht op het bestuur van NV (art. 2:140 en 2:141 BW)

Toezicht op het bestuur van NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Tegenstrijdig belang, Naamloze vennootschap, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

Algemeen

Het toezicht op het bestuur geschiedt door het derde orgaan van de vennootschap, namelijk de raad van commissarissen. Deze is optioneel en kan bij statuten worden ingesteld (art. 2:140 lid 1 BW). In het geval van een structuurvennootschap is een raad van commissarissen verplicht. Een rechtspersoon kan nooit commissaris zijn.

De twee taken van de raad zijn het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art. 2:140 lid 2 BW). Daarbij wordt het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming in acht genomen. Andere taken zijn bijvoorbeeld het bijeenroepen van de algemene vergadering (art. 2:109 BW) of, voor zover deze bevoegdheid niet in de statuten is uitgesloten, de schorsing van bestuurders (art. 2:147 BW). In de statuten worden de taken en bevoegdheden van de raad nader uitgewerkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaling in de statuten  op te nemen waarin bepaalde bestuursbesluiten vooraf ter goedkeuring aan de raad moet worden voorgelegd. Verder verschaft het bestuur tijdig de nodige informatie die de raad van commissarissen nodig heeft om de taken, die aan hem zijn toebedeeld, naar behoren uit te voeren (art. 2:141 BW).

Commissarissen, voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.