LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)

Toezicht en handhaving BFT

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Algemeen

Met de uitvoering en handhaving van de Wwft zijn verschillende instellingen belast. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is belast met het toezicht op (kandidaat-)notarissen en toegevoegd notarissen (art. 1d lid 1 onderdeel c jo 1a lid 4 onderdeel d Wwft). Teneinde het toezicht op naleving van de voorschriften in de Wwft kracht bij te zetten, is voorzien in verschillende mogelijkheden voor handhaving en sanctionering van overtredingen. Het BFT komt op grond van de Wwft handhavingsbevoegdheden toe (art. 28-32d WWFT). Het BFT kan daarnaast bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht inzetten (Titel 5.2 Awb). 

2 Bevoegdheden

2.1 Aanwijzingsbevoegdheid

Het BFT kan een dwingende aanwijzing geven dat binnen een redelijke termijn een bepaalde gedragslijn moet worden gevolgd indien niet aan een verplichting uit de Wwft wordt voldaan (art. 28 Wwft).

2.2 Last onder dwangsom

Het BFT kan een last onder dwangsom opleggen in het geval van een overtreding (art. 29 Wwft). Het BFT kan bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen indien een aanwijzing als bedoeld in art. 28 Wwft niet, niet tijdig of onvolledig wordt opgevolgd (art. 29 onderdeel g Wwft).

2.3 Bestuurlijke boete

Het BFT wordt de bevoegdheid toegekend een administratieve geldboete op te leggen in het geval van ernstige, herhaalde of stelselmatige overtredingen - of een combinatie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.