LOADING  
Fiscaal
Civiel

Boek 4 BW OUD (art. 877 - 1176 OBW)

Boek 4 BW OUD

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Uitleg van notariële akten en overeenkomsten, Oud erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2022
mr. R.J.W.J. Meyer

1 Inleiding

Het huidige erfrecht is in werking getreden op 1 januari 2003. Omdat veel vóór die datum gemaakte testamenten zijn gebaseerd op het 'oude erfrecht' en onder het huidige erfrecht van kracht worden, is het nuttig enige kennis te hebben van dat oude erfrecht én van de overgangsbepalingen.

De aanloop naar het huidige wettelijke erfrecht, zoals dat in 2003 in werking is getreden, heeft vele decennia in beslag genomen, hetgeen ook blijkt uit het grote aantal parlementaire stukken. De parlementaire geschiedenis van vóór 1995 is te raadplegen via www.statengeneraaldigitaal.nl. De stukken vanaf 1995 zijn raadpleegbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ waarbij onder meer de volgende wetsvoorstellen van belang zijn:
- Kamerstukken 17 141 (
Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte)
- Kamerstukken 24 665 (De positie van de langstlevende echtgenoot en van de kinderen in een nieuw versterf-erfrecht)
- Kamerstukken 27 021 (Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte)

De hoofdregel van het overgangsrecht is dat het huidige erfrecht vanaf het tijdstip van haar inwerkingtreding van toepassing is (art. 68a Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, hierna ONBW). Dat doet de vraag rijzen hoe een uiterste wilsbeschikking moet worden uitgelegd, waarin begrippen uit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.