LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 augustus 2021
mr. A. van Meurs

1 Inleiding

De Minister voor Rechtsbescherming heeft per brief van september 2019 aangekondigd in de loop van 2020 een voorontwerp van een wetsvoorstel ter consultatie aan te bieden inzake turboliquidatie van rechtspersonen. Van de mogelijkheid tot turboliquidatie wordt misbruik gemaakt. Een rechtspersoon wordt leeggehaald en vervolgens (na overdracht aan een stroman) vindt een turboliquidatie plaats en de schuldeisers staan dan in de kou. (Opbrengsten uit) faillissementsfraude valt (net als andere vormen van fraude) onder de Wwft.

2 Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni 2021 is een wetsontwerp ter consultatie aangeboden met tijdelijke wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Het betreffen 'tijdelijke wijzigingen' omdat de wijzigingen thans versneld worden ingevoerd. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de turboliquidaties wordt als faciliteit voor ondernemers beschouwd als onderdeel van het 'herstelplan na corona'. De verwachte toename van het gebruik van de ontbinding zonder baten op korte termijn draagt tevens een toename van het risico in zich van misbruik van deze regeling in het geval de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van schulden. Het onbetaald laten van schulden kan verband houden met onrechtmatig of frauduleus handelen van bestuurders. De toename van dat risico noopt tot het treffen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.