LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terugbetalingen van kapitaal (art. 2:207 - 2:208 BW)

Terugbetalingen van kapitaal

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

De wet bevat regels die moeten voorkomen dat schuldeisers worden benadeeld door de onttrekking van kapitaal aan de BV door inkoop of kapitaalvermindering.

2 Inkoop van eigen aandelen en certificaten

De inkoop van eigen aandelen en certificaten is geregeld in de art. 2:207 tot en met art. 2:207b BW. De BV mag nagenoeg onbeperkt volgestorte eigen aandelen inkopen. Verkrijging van niet volgestorte aandelen is nietig.

Aandelen of certificaten van aandelen mogen niet worden ingekocht als:

  • het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de wettelijke en statutaire reserves (art. 2:207 lid 2 BW), tenzij de aandelen of certificaten om niet worden verkregen;
  • het bestuur weet of moet weten dat de vennootschap na betaling van de inkoopprijs niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (art. 2:207 lid 2 BW). In de parlementaire geschiedenis wordt gesproken over een termijn van een jaar gedurende welke de vennootschap in de regel haar voorzienbare opeisbare schulden moet kunnen voldoen, met dien verstande dat ook rekening dient te worden gehouden met reeds bekende schulden welke na verloop van de termijn van een jaar opeisbaar worden;
  • de statuten bepalen dat inkoop niet is toegestaan (art. 2:207 lid 4 BW).

Een algemene beperking is dat ten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.