LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tekortschieten door vruchtgebruiker (art. 3:221 BW)

Tekortschieten door vruchtgebruiker

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vruchtgebruik Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 september 2022
De redactie

1 Algemeen

Indien een vruchtgebruiker ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan de Rechtbank op vordering van de hoofdgerechtigde aan deze het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen (art. 3:221 lid 1 BW). Blijkens de parlementaire geschiedenis heeft de wetgever er bewust niet voor gekozen om een verdergaande sanctie, zoals vervallenverklaring van het vruchtgebruik, in de wet op te nemen (Parl. Gesch. Boek 3 BW, MvA II, p. 675). Vòòr 1992 was vervallenverklaring van het zakelijk recht van gebruik en bewoning/vruchtgebruik wel mogelijk (Hof Den Bosch 27 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5654). 

2 Ernstig tekortschieten

Indien een vruchtgebruiker tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is in beginsel art. 6:74 BW van toepassing, met als gevolg dat de vruchtgebruiker tot schadevergoeding is gehouden. Pas bij ernstig tekortschieten, geldt het bepaalde in art. 3:221 BW. Gelet op het feit dat deze bepaling is geschreven ter bescherming van de hoofdgerechtigde, mag redelijk snel worden aangenomen dat een vruchtgebruiker tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
Wanneer echter sprake is van ernstig tekortschieten, is niet in de wet omschreven. Denkbaar is dat wanneer wettelijke verplichtingen (herhaaldelijk) niet worden nagekomen, ernstig wordt tekortgeschoten.
Zo oordeelde Rechtbank Midden-Nederland (22 oktober 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:5043) dat de langstlevende echtgenote ernstig is tekortgeschoten door - zonder de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.