LOADING  
Fiscaal
Civiel

Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft)

Taken en bevoegdheden FIU

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Financiële inlichtingen eenheid (art. 12 en 13 Wwft)

De Wwft bepaalt dat er een Financiële inlichtingen eenheid onder leiding van de Minister van Justitie is (art. 12 Wwft). De Financial Intelligence Unit - Nederland (hierna: FIU) is de aangewezen organisatie, waar meldingsplichtige instellingen verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU heeft - met het oog op het voorkomen van witwassen, onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering - tot taak (art. 13 Wwft):

  1. het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens teneinde te bezien of de gegevens van belang kunnen zijn voor het vookomen en opsporen van misdrijven;
  2. verstrekken van (persoons)gegevens;
  3. een instelling berichten over de ontvangst van een melding en ontvangst van nadere gegevens of inlichtingen door die instelling, instellingen berichten over trends en fenomenen die naar voren komen uit ontvangen meldingen en, door tussenkomst van het OM, een instelling berichten over de betekenis van een melding door die instelling voor de vervolging van strafbare feiten; 
  4. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen; 
  5. aanbevelingen doen omtrent invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van witwassen en ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.