LOADING  
Fiscaal
Civiel

Taal van de notariële akte (art. 42 WNA)

Taal van de notariële akte

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

1 Inleiding

Als hoofdregel bepaalt art. 42 WNA dat een akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Hiervan kan worden afgeweken, als partijen dat verlangen. De akte kan dan worden gepasseerd in een andere of in de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat en tenzij de wet niet anders bepaalt. Op grond van de wet moet een aantal akten worden verleden in de Nederlandse taal. Voorbeelden hiervan zijn de akten van oprichting van een BV of oprichting van een NV (art. 2:176 BW respectievelijk art. 2:65 BW). 

Als een van de verschijnende partijen de taal van de akte onvoldoende verstaat, moet een tolk worden ingeschakeld, 'die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is' (art. 42 lid 1 WNA). De tolk vertaalt de zakelijke inhoud van de akte en de akte wordt mede door hem ondertekend. De akte dient melding te maken van de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en woonplaats van de tolk (art. 40 lid 2 onder f WNA). In het slot van de akte wordt melding gemaakt van de bijstand van de tolk. 

2 Strikte toepassing van art. 42 lid 1 WNA

De voorschriften inzake de tolk van art. 42 lid 1 WNA moeten strikt worden toegepast. Zodra een van de verschijnende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.