LOADING  
Fiscaal
Civiel

Taakbeëindiging executeur (art. 4:149 - 4:152 BW)

Taakbeëindiging executeur

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. R.J.W.J. Meyer

1 Inleiding

Art. 4:149 lid 1 BW geeft onder de letters a tot en met f aan in welke gevallen de taak van een executeur eindigt. Dat is het geval:

a. wanneer de executeur zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid; 
b. door tijdsverloop, indien de executeur voor een bepaalde tijd was benoemd; 
c. doordat de executeur overlijdt, failliet gaat, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of door de instelling van een bewind als bedoeld in titel 1.19 BW over een of meer van zijn goederen; 
d. wanneer de nalatenschap moet worden vereffend conform afdeling 3 van titel 4.6 BW (art. 4:202-226 BW); 
e. in de in het testament bepaalde gevallen; 
f. door ontslag door de Kantonrechter, verleend met ingang van een bepaalde dag.

Als de taak van executeur is geëindigd, blijft hij als gewezen executeur verplicht te doen wat niet zonder nadeel voor de nalatenschap kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de nalatenschap bevoegd is, dit beheer heeft aanvaard (art. 4:149 lid 3 BW).

1.1 Voltooiing van de werkzaamheden (onderdeel a)

Heeft de executeur die zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid, tevens de bevoegdheid de goederen van de nalatenschap te beheren, dan zal ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.