LOADING  
Fiscaal
Civiel

Subrogatie (art. 6:150 - 6:154 BW)

Subrogatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 december 2021

1 Subrogatie

Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde, anders dan door vervreemding. Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van een oude schuldeiser. De schuldenaar krijgt derhalve een nieuwe schuldeiser. Deze nieuwe schuldeiser neemt de rechten van de oude schuldeiser over en treedt daarmee in zijn voetsporen. Art. 6:150 e.v. BW geven de algemene bepalingen voor subrogatie.

Art. 6:150 BW geeft een niet-limitatieve opsomming van gevallen waarin subrogatie plaatsvindt. In dit artikel worden drie gevallen (sub a-c) van wettelijke subrogatie en één geval van subrogatie krachtens overeenkomst (sub d) genoemd. Voor subrogatie is vereist dat de vordering wordt voldaan doordat de derde betaalt of doordat een aan hem toebehorend goed wordt uitgewonnen. Afgezien van de uitwinning is vereist dat iemand de schuld van de ander voldoet. Door de voldoening van de schuld gaat de vordering niet teniet, maar gaat de vordering over op de derde. 

Een schuldeiser kan subrogatie verhinderen, door de aangeboden prestatie van de derde niet in ontvangst te nemen. Dan treden de gevolgen van schuldeisersverzuim in. Ook volgt hieruit dat subrogatie niet zal intreden, als de prestatie van de derde niet een behoorlijke voldoening of nakoming van de verbintenis betreft. In dat geval zal de schuldenaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.