LOADING  
Fiscaal
Civiel

Statutenwijziging vereniging (art. 2:42 en 2:43 BW)

Statutenwijziging vereniging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vereniging, Algemene vergadering Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De statuten, die de grondslag vormen voor de verhoudingen binnen een vereniging, kunnen in beginsel worden gewijzigd. Dit geldt ten aanzien van alle bepalingen (dus inclusief het statutaire doel); alleen de formaliteiten kunnen verschillen. Een vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht (art. 2:17 BW) en in het geval van gewijzigde tijdsomstandigheden kan de behoefte ontstaan bepalingen in de statuten navenant aan te passen.
Voor de wijziging van statuten gelden bijzondere voorschriften die afwijken van de normale regels rondom de oproep tot of de besluitvorming binnen een algemene vergadering. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. De oproeping tot vergadering moet ten minste zeven dagen voor de algemene vergadering plaatsvinden. Bij de bijeenroeping van de algemene vergadering moeten de regels van art. 2:41 BW in acht worden genomen. Art. 2:42 lid 1 BW bepaalt bovendien dat moet worden opgeroepen tot de vergadering met de mededeling dat daarin een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Het bestuur dient bovendien ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging ter inzage te leggen voor de leden (art. 2:42 lid 2 BW). Bij een vereniging met afdelingen hanteert de wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.