LOADING  
Fiscaal
Civiel

Statutenwijziging BV (art. 2:231 - 2:237 BW)

Statutenwijziging BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

De bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten komt dwingendrechtelijk toe aan de algemene vergadering (art. 2:231 lid 1 BW). Het is niet mogelijk deze bevoegdheid te delegeren aan een ander vennootschappelijk orgaan of een derde. In sommige gevallen moet voor de statutenwijziging advies van de ondernemingsraad worden gevraagd op grond van art. 25 lid 1 WOR. Het is mogelijk dat de statuten de wijziging van een of meer statutaire bepalingen beperken of uitsluiten. 

2 Besluitvorming

Bij de oproeping van de algemene vergadering dient een voorstel tot statutenwijziging te worden vermeld (art. 2:223 lid 1 jo 2:233 lid 1 BW). Het voorstel met de woordelijke wijzigingen moet ten kantore van de vennootschap worden neergelegd (art. 2:233 lid 2 BW). 
Omdat de bevoegdheid tot statutenwijziging toekomt aan de algemene vergadering, is een besluit van de algemene vergadering vereist. Dit kan een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering of een besluit van de algemene vergadering zijn. De wet schrijft voor een besluit tot statutenwijziging in beginsel geen bijzondere meerderheid voor. Hierop bestaan wettelijke uitzonderingen zoals art. 2:216 lid 8 en 2:231 lid 4 BW. Het is ook mogelijk dat de statuten een gekwalificeerde of verstrekte meerderheid eisen, zie art. 2:230 BW. Een wettelijke afwijking hiervan staat in art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.