LOADING  
Fiscaal
Civiel

Splitsing in appartementsrechten (art. 5:109 - 5:112 BW)

Splitsing in appartementsrechten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Appartementsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 oktober 2020
De redactie

1 Overzicht voorwaarden splitsing

De voorwaarden voor splitsing in appartementsrechten zijn:

  • notariële splitsingsakte en inschrijving daarvan in de openbare registers (art. 5:109 lid 1 BW);
  • aangehechte splitsingstekening (art. 5:109 lid 2 BW);
    en mogelijk:
  • splitsingsvergunning (art. 22 Huisvestingswet 2014);
  • toestemming van de bloot eigenaar (art. 5:106 lid 7 BW).

Bovenstaande voorwaarden zijn niet allemaal constitutieve vereisten voor de totstandkoming van de splitsing. Het ontbreken van de toestemming van de bloot eigenaar leidt bijvoorbeeld 'slechts' tot relatieve nietigheid. De relatieve nietigheid kan bovendien door middel van toestemming achteraf worden opgeheven op de voet van art. 3:58 BW (bekrachtiging). Ook bij het ontbreken van een splitsingsvergunning is de splitsing niet nietig, maar het splitsen zonder de vereiste splitsingsvergunning leidt wel tot publiekrechtelijke sancties.

2 Splitsingsvergunning

Het uitgangspunt in Nederland is dat een onroerende zaak voor splitsing vatbaar is. Splitsing is echter niet in alle gevallen maatschappelijk gewenst. Om wildgroei te voorkomen, bevat art. 22 Huisvestingswet de mogelijkheid voor gemeenten om splitsing in appartementsrechten aan een vergunningsysteem te verbinden.

Om splitsing in appartementsrechten aan een vergunning te onderwerpen, moet de betreffende gemeente een huisvestingsverordening opstellen. In die huisvestingsverordening kan worden bepaald dat daartoe aangewezen categorieën gebouwen - die gelegen zijn in een in de huisvestingsverordening aangewezen wijk - niet zonder vergunning van burgemeester en wethouders kunnen worden gesplitst in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.